27 de febr. 2020

TORT BARDOLET, Antoni (Manlleu, 1958 - )


Va néixer a Manlleu el 1958. És Doctor en Ciències de l’Educació i Catedràtic d’Universitat.

Des de 1981 viu a Vic. És professor a la Universitat de Vic-UCC en la que ha estat Director de l’Escola de Mestres (1990-1997) i Degà de la Facultat d’Educació (1997-2002). Actualment és el Director de l’Escola de Doctorat i coordinador del GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic), que duu a terme investigacions en temàtiques com processos d'escolarització i territori, interculturalitat i educació, professionalitat docent, cultura i educació, etc. Recerques realitzades per encàrrec d’institucions públiques i privades. Abans d’esdevenir professor universitari va treballar en l’ensenyament primari, en l’assessorament psicopedagògic i en l’àmbit de l’animació sociocultural.

Ha estat professor de diversos cursos, postgraus i doctorats de les universitats catalanes i ha impartir més d’un centenar de conferències i xerrades. Ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de Barcelona (UB) i el "XVIII Premi Pallach" de Pedagogia. Dirigeix la col·lecció "Textos Pedagògics" que publica les grans obres de la pedagogia de tots els temps en llengua catalana.


LLIBRES PUBLICATS  (selecció)

(1987) Els grans autors i l'escola. Vic: Ed. EUMO,420 pp. Col·lecció "Interseccions" nº 5. Coautor.     

(1997) Opinions públiques sobre l'educació .Barcelona: Ed. CEAC, 247 pp. XVIII Premi "Josep Pallach". Col. "Escola catalana". 

(2000) Identitat múltiple i pràctiques interculturals. Florència: IRRSAE Toscana/Comissió Europea. Compta amb una edició en francès i una altra en italià. Coautor.

(2000) Aprendendo com as inovaçoes nas escolas. Porto Alegre (Brasil): ARTMED Editora. Coautor.

(2001) Miscel·lània Segimon Serrallonga, Vic: EUMO. Coeditor.

(2002) Magribins a les aules. El model de Vic a debat. Vic: EUMO. Col. "Interseccions", nº 28. Coautor

(2005) Magrebíes en las aulas. Muncipio, escuela e inmigración: un caso a debate. Barcelona: Editorial Octaedro. Coautor.
 
(2006) La educación y su representación en los medios. Madrid: Morata, Coautor.

(2007) Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: EUMO editorial. Coeditor.

(2008) L'educació catalana a la premsa. Barcelona: Fundació Bofill. Col. Informes Breus. Coautor.

(2009) Mestres i Pedagogues. Vic: Serveis de Publicacions de la Universitat de Vic. Coautor.

(2011) Famílies, escola i èxit. Millorar vincles per millorar els resultats. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Coautor

(2014) Millors vincles, millors resultats? La relació entre docents i famílies per a l’èxit acadèmic de tot l’alumnat. Resultats, aprenentatges i propostes de la investigació-acció «Escoles, famílies i èxit acadèmic». Barcelona: Fundació Bofill.  Coautor.

(2015) Osona Debats. L’educació a la comarca d’Osona. Manlleu: Fundació Antiga Caixa Manlleu. Editor i coautor.

(2016) La gobernanza escolar democrática. Madrid: Morata. Coeditor i Coautor.

(2017) Escola, famílies i comunitat, La perspectiva imprescindible per educar avui.Barcelona: OCtaedro. Coautor

(2017) Escuela, familias y comunidad. La perspectiva imprescindible para educar hoy. Barcelona: Octaedro, Coautor

(2017)Escola, famílies i comunitat : la perspectiva imprescindible per educar avui . Barcelona: Octaedro, 134 pp.

(2018) L’educació en vers. Cent poemes sobre ensenyar i aprendre. Vic: EUMO. Compilador.
PRÒLEGS O ESTUDIS INTRODUCTORIS (selecció)

(1989)”Pròleg” a: Postman, La desaparició de la infantesa
Vic: EUMO. Col. "Interseccions", nº 12. 

(1992) "Comentaris al voltant de la implantació de la Reforma". En: AAVV., Cròniques de la Reforma. Vic: EUMO editorial/Crònica d'Ensenyament. Col. Documents, nº 18. 

(1993) "Educadores d'escola-bressol: Una renovada professionalitat" . En : Bernal, M., (ed.) Aportacions a la formació dels educadors de llars d'infants. Vic: EUMO. 

(1994)”Pròleg” a: Sala, Jacint, Filferros de llum. Barcelona: Ed. Columna.

(1994) ”Pròleg” a: Carbonell,  Jaume, L'escola entre la utopia i la realitat. Deu lliçons de sociologia de l'educació. Vic: EUMO. Col. Interseccions, nº 19.

(1999) “Korczak o el compromís amb l’infant”. 
En: Korczac, J., : Com estimar l’infant. Vic: EUMO. Col. Textos Pedagògics, nº 40. 

(2007) “Actuar para formarse, formarse para actuar”, En : Carrillo, I; Carbonell, J. Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas de educación en Centroamérica. Barcelona: Octaedro.

(2007) “Baden-Powell i el naixement de l’escoltisme”, En: Baden-Powell, R., Escoltisme per a nois. Vic: EUMO editorial. Col. Textos Pedagògics, 46. 

(2009)”Pròleg” a: Carbonell, J.; Serra, A., La vida escolar en un curs. Coses que no sempre s’expliquen. Barcelona: Ed. Graó.


CAPITOLS DE LLIBRES (selecció)

(1999) "Ellen Key i l’infant del nou segle".  En: Heras, P.; Vilanou, C. (Eds.), Pedagogia amb veu de dones. Barcelona: Servei de Publicacions de la UB.

(1999) "La formazione iniziale dei docenti e l’educazione interculturale". En: Ianni,  G., (ed.) Educare nella differenza. Paradigmi, scelte e strategie in mutamento. Firenze: Commissione Comunità Europea; IRRSAE Toscana; Ministero Pubblica Istruzione.

(2000) "A. S. Neill. Summerhill. Corazones no sólo cabezas". En: Pedagogías del siglo XX. Barcelona: Ed. Praxis.

(2000) "Vers une scolarité renouvelle". En: Ianni, G., Scaglioso, C,; Sensi, D. Identités multiples et pratiques interculturelles
Firenze: IRRSAE Toscana.

(2001) "Ivan Illich: la desescolarización o la educación sin escuelas". En: Trilla,  J., (coord.): El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó. 

(2003) "Alumnes. Cent anys d’escola, milers d’escolaritats". En: AAVV., Un segle d’escola a Barcelona. Acció municipal i popular. 1.900-2.003. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona/ Ed. Octaedro. 

(2004) “Elements de reflexió sobre immigració, escolarització i municipi. Acotacions al procés de fusió d’escoles a Vic”. En 
: Besalú, X; Climent, T. (coords.) Construint identitats. Espais i processos de socialització dels joves d’origen immigrat. Barcelona: Ed. Mediterrània/Fundació Bofill. 

(2005) "La mestra ‘rondallera’. Maria Antònia Canals i la formació dels mestres". En: Alsina, Àngel, Soler, Joan, Antònia Canals. 
El compromís amb la renovació de l’escola Vic: EUMO editorial. 

(2006) "Mestres". En: Godayol, P. (ed.), Catalanes del XX
Vic: EUMO editorial.

(2007) “La raó educativa. Ricard Torrents i la pedagogia.” En: CODINA, F.; PINYOL, R.; TORT, A., TUNEU, M., (2007). Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: EUMO editorial.

(2007) "El dret de l’infant a l’educació: un deure adult". En: Codina, F; Pinyol, R, Tort, A. Tuneu, M. (2007). Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: EUMO editorial. 

(2007)  “Educazione, cultura e opinione publica.” In Scaglioso, C. (eds.), Per una paideia del terzo millennio. Vol. III - Scienze pedagogiche e società. Pàg. 240-248. Roma: Armando Editore. Collana: I problemi dell'educazione.

(2007) "Els drets dels infants, avui: llums i ombres". Dins: AAVV., Drets i responsabilitats d’infants i joves. Barcelona: Rosa Sensat, 2007. 

(2009) “Escola i comunitat intercultural: estratègies de treball comunitari a Vic i a Hostalets de Balenyà” EnAAVV., Recerca i immigració II. Barcelona: Secretaria per a la Immigració. Col·lecció Ciutadania i immigració, núm. 4.

(2010) “Escolarización, Inmigración y territorio. Algunas reflexiones” En: García Castaño, F. J., Carrasco, Pons, S. (2010), Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Madrid: IFIIE-CREADE.

(2010) “L’aliança de les mestres. Apunts sobre la renovació pedagògica en la formació inicial del professorat” En: AAVV, Doctes, doctores i catedràtiques. Cent anys d'accés lliure de la dona a la universitat. Barcelona: Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC. Generalitat de Catalunya.

(2012) “Entrevista a Pilar Benejam”. En: Godayol, P. (ed.), Converses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo editorial.

(2012) “La infancia en la escuela”. En: Freire, H. (coord.). Infancia y adolescencia.Barcelona: Wolters Kluwer. Biblioteca básica del profesorado.

(2012) “L’avaluació dels espais de benvinguda educativa a Vic i Reus: implicacions per a l’acollida”. En: Garcia, Magda (coord.) Recerca i Immigració IV. Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Col. Ciutadania i Immigració, 8.

(2013) “La innovació pedagògica com a força d’atracció. A propòsit de les “magnet schools””. En: Tarabini, A. (coord.), Les escoles magnet. Una aposta per l’excel·lència i l’equitat. Barcelona: Fundació Bofill. Col. Informes Breus, núm. 38.

(2013). “L’escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes)”. Dins: Martínez, M.; Badia, J.; Jolonch, A. (coords.). Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas a Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània. Col. Polítiques, núm. 81.

(2014) “Les imatges en la historia de l’educació”.  Dins: Collelldemont, E., (coord.) Investigar la història de l'educació amb imatges, Vic: Eumogràfic-MUVIP, 2014. ISBN: 978-84-943286-1-9; DL: B-26592-2014

(2015) “Pepita Casanellas i Escofet (1922-2007): educació, catolicisme i compromís social.” En: Soler Mata, J. Vint mestres i pedagogues catalanes del segle XX. Un segle de renovació pedagògica a Catalunya. Barcelona: Rosa Sensat.

(2017) "Els canvis pedagògics en el cinquentenari d'una escola. Cinc apunts i una nota final". En: AAVV. Andersen. 50 anys fent escola. Vic: Ed. Escola Andersen. DL: pp. 14-19