21 d’oct. 2014

MOLAS FONT, M. Dolors (Manlleu, 1951 - )

Maria Dolors Molas Font (Manlleu, 1951). És doctora en Filosofia i Lletres, secció Història Antiga, per la Universitat de Barcelona on ocupa una plaça de professora titular d’Història Antiga.

És coordinadora de Tàcita Muta (Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat, UB), investigadora del Grup de Recerca Consolidat, Creació i Pensament de les Dones (CiPD), i de la Càtedra Unesco. Des de fa anys, imparteix a la universitat assignatures de dones i gènere al món antic, àmbit temàtic sobre el qual investiga i ha dirigit projectes de recerca. La seva investigació s’ha centrat també en la protohistòria mediterrània i el món ibèric del nord-est de la península ibèrica on ha dirigit excavacions arqueològiques als jaciments de Can Caseta (Manlleu), el Casol de Puig Castellet (Folgueroles), el Camp de les Lloses (Tona) i a la ciutat de Vic, entre d’altres.

Forma part del Consell Editorial de la revista Lectora. Revista de Dones i Textualitat i del Consell Assessor de la col·lecció Querella. Ha estat becària de l’Escuela Española de Historia y de Arqueología de Roma (Itàlia). A Itàlia ha fet estudis i treballs de recerca al Museo Archeologico dell’Agro Falisco (Civitacastellana, Viterbo) i al Museo Nazionales di Villa Giulia (Roma).


 LLIBRES PUBLICATS

TASQUES D’EDITORA

(2007) Violencia deliberada: las raíces de la violencia patriarcal. Barcelona: Icaria, 271 pp

(2012) De las mujeres, el poder y la guerra. Historia y creación. Barcelona: Icaria, 239 pp.

PARTS DE LLIBRE: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS..

(2002) “Engendrar y parir en la Ilíada y en la Odisea”, En: Morir en femenino. Estudios de mujeres en la antigüedad. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 153-178

(2003) “Mujeres y rituales funerarios en la Grecia antigua”. En:  Morir en femenino. Mujeres, ideología y prácticas funerarias desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 101-126

(2005) “La violencia simbólica en el matrimonio ateniense de época clásica” Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 133-141 
htt://www.uji.es/bin/publ/edicions/eopali.pdf

(2007)  “Cuerpos usados y espíritus seducidos en la oratoria ática”. En:  Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal. Barcelona: Icaria, pp. 89-105

(2008) “La numismática”. En: Les col·leccions de l’exposició permanent del Camp de les Lloses. Tona. Tona: Ajuntament de Tona, pp. 131-139

(2009) “Educación en igualdad”. En: Una mirada de las mujeres sobre la Ley para la Igualdad. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, pp. 127-130

(2009) “La maternidad usurpada en las leyendas sobre los orígenes de Roma”. En:  Madres y maternidades. Construcciones culturales  la civilización clásica. Oviedo: KRK Ediciones, pp. 133-154

(2010) “Memoria, objetividad y subjetividad. Los estudios sobre mujeres en el mundo antiguo”  En: 
Subjetividad, cultura material y género: Diálogos con la historiografía italiana. Barcelona, Icaria, pp. 133-152.

(2012) “De las amazonas, las armas y el poder”. En: De las mujeres, el poder y la guerra. Historia y creación. Barcelona: Icaria, pp. 7-19

(2012), “La maternitat usurpada en les llegendes sobre els orígens de Roma”. En:   Gunaikes, Mulieres. Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma. Tarragona: Arola Editors, pp. 131-153.


CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS

(2005) “Unitats domèstiques femenines a Esparta”. En: Actas del VIII Simposio Internacional de la Sociedad de Plutarquistas: Plutarc a la seva época. Paideia i Societat. Barcelona, pp. 617-622


(2010) “Les arrels clàssiques de les violències contra les dones » 3r. Congrès de les Dones del Baix Llobregat.  www.elbaixllobregat.net