13 de juny 2016

ROCACORVA ( ? )

No es tenen referències de la seva vida.

LLIBRES PUBLICATS

(1888) Nuestra Señora de Manlleu. Vich: Imp. Anglada.