27 d’oct. 2014

PARAREDA, Joan (Malgrat, 1871 - Manlleu, 1927)

Va néixer a Malgrat (el Maresme) el 20 d'octubre de 1871. Va cursar estudis de Magisteri.
Va exercir de mestre a Gurb de la Plana (Osona), a Sils (La Selva), on va regir una escola i, a partir del 1915, a Manlleu.

Va morir en aquesta vila el 9 de febrer de 1927.


LLIBRES PUBLICATS

(1921) Els mestres fan bons als pobles. Vich : Tip. Balmesiana, 20 pp.