3 de juny 2019

GRABOLOSA SELLABONA, Montserrat (Manlleu, 1971 - )

Va néixer el 1971 a Manlleu. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona.

És llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (en les especialitzacions d’Informació Electrònica i Informació i Sistemes Documentals), i ha cursat el postgrau: Curso de Experto en Información y Documentación Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid.

La seva experiència laboral recau bàsicament en biblioteques especialitzades  i centres de documentació, encara que ha treballat en biblioteques universitàries, públiques, infantils i arxius.

Pel que fa a biblioteques universitàries ha treballat a la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona. Quant a biblioteques públiques cal destacar la Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu i la del Barri de Montserrat de Torelló.

En matèria d'arxiu ha treballat a l'Arxiu del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, i ha col•laborat a l'Arxiu Municipal de Vic i a l'Arxiu de l'Ajuntament de Manlleu.

Des del 1994 treballa com a documentalista responsable del Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, portant a terme tasques relacionades amb la seva gestió i tractament del fons físic i virtual, la seva difusió i col·laborant en la seva dinamització. També des de fa anys destaca el seu recolzament tècnic i suport a activitats, coordinació i acords amb altres centres de documentació i institucions mediambientals o empreses amb compromisos ambientals de l’àrea de la Garrotxa, Catalunya i Espanya. N’és un exemple la col·laboració en la coordinació de la xarxa DocAmbCat, que des de 2014 ofereix documentació, formació i activitats a centres amb documentació ambiental de Catalunya. http://bit.ly/DocAmbCat2030

En l’àmbit de l'Estat espanyol també ha coordinat i participat en diversos seminaris relacionats amb la informació i la documentació mediambiental, com ara el "Seminario de centros de documentación ambiental y espacios naturales Protegidos", que des de 2002 organitza anualment el CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) i col·labora habitualment en la coordinació.


LLIBRES PUBLICATS
(1996) Documents per a una història: Manlleu i la Parròquia de Santa Maria. Manlleu : Museu de Manlleu. Parròquia de Santa Maria, 51 pp.


PARTS DE LLIBRES: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS...

(1998) "El Centro de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa", En : Boletín de la Sección del Estado Español de la FPNNE.Madrid: Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos "Fernando González Bernáldez", núm.8, p.27-28 http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Boletines/boletin8.pdf

(1998) "Proyecto de creación de una red de información y documentación entre centros de documentación de espacios naturales protegidos de España y Europa", En : Boletín de la Sección del Estado Español de la FPNNE.Madrid: Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos "Fernando González Bernáldez", núm.8 .p.24-27
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Boletines/boletin8.pdf

(2000) “Centres de documentació d'espais naturals protegits de Catalunya : una experiència de treball conjunt” (en col•laboració), En: Actes de les 7es Jornades catalanes de documentació-EXPODOC 99. Barcelona: Col•legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, 1999, p. 183-193.
Versió en castellà: “Centros de documentación de espacios naturales protegidos de Cataluña: una experiencia de trabajo conjunto” http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/montse_tcm30-169046.pdf
Versió en anglès: “The Documentation centres of protected nature areas of Catalonia: an experience of group work”

(2000) "Curs de guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. VII". En : Informació i recerca. 29 de maig de 2000 (en col•laboració), PNZVG, 2000. [38] p.

(2000) “Funcionament d'un centre de documentació amb la ISO 9002: el cas del Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa” (en col•laboració) .En: Biblioteca informacions. Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2000.Núm.22 (desembre 2000) p. 14-18
http://ddd.uab.cat/pub/bibinf/bibinf_a2000n22.pdf

(2002) “Calidad en los centros de documentación de espacios naturales protegidos/ medio ambiente”, En: Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de ENP/MA. Valsaín: CENEAM, 2002. 2p.
(2003) “Plan de marketing en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa”, En: II Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de ENP/MA. Valsaín: CENEAM, 2003. 12p.

(2003) “Experiencia de Gestión del conocimiento en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa”, En : II Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de ENP/MA. Valsaín: CENEAM, 2003.15p.

(2004) “Environmental and Protected Area Documentation Centres = Centres de Documentació d’Espais Naturals Protegits i Medi Ambient = Centros de Documentación de Espacios Naturales Protegidos y Medio Ambiente”, En: Europarc 2004, Europarc Federation; Generalitat de Cataluña. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, 2004. Pòster
(2004) "Coordinación y colaboración existente entre centros de documentación de espacios naturales protegidos y medio ambiente", En: III Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de ENP/MA. Navarra: CENEAM, 2004. 10p.

(2004) “Centros de Documentación de ENP del Departamento de MA: Manual de uso y funcionamiento. Propuesta para hacer un documento conjunto de buenas prácticas entre CD medioambientales de España”, (en col•laboració), En: III Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de ENP/MA. Navarra: CENEAM, 2004. 25p.

(2004) “Bibliotecari@s y documentalistas ambientales sin fronteras: propuestas”, En: III Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de ENP/MA. Navarra: CENEAM, 2004. 6p.

(2005) “Experiencias de colaboración y coordinación entre centros de documentación de espacios naturales protegidos y medio ambiente” (en col•laboració), En: 9as Jornadas Españolas de Documentación. Madrid: FESABID, 2005. Pòster

(2006) “Seminario permanente de centros de documentación ambiental y espacios naturales protegidos” (en col•laboració), Boletín Europarc. Madrid, núm. 21(2006), p.21-23.
(2009) “RECIDA: Red de Centros de Información y Documentación Ambiental” (en col•laboració), En: XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza: FESABID, 2009. 7p.+14p.

(2009) “RECIDA: Red de Centros de Información y Documentación Ambiental” (en col•laboració), En: World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council. Milan: IFLA, 2009. 11p.

(2010) “Presentación del plan de comunicación de RECIDA [...]”, En:  IX de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Huelva: CENEAM, 2010. 10p.

(2011) “El Centro de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y el proyecto “Libros a cambio de compromisos ambientales”” , En:  X Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Cervera de Pisuerga: CENEAM, 2011. 8p.

(2012) “Information management in La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park” (en col•laboració), En:  The first Congress on Management and Awareness in Protected Volcanic Landscapes (Volcandpark). Olot:  PNZVG; Institut Jaume Almera del CSIC; Institut Geològic de Catalunya; Ajuntament d'Olot, 2012.Pòster http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/zona_volcanica_de_la_garrotxa/participa-hi/volcandpark/2.ponencies_i_imatges/posters/21_poster_information_management_pnzvg-tosca_definitiu.pdf

 (2012) “Mobile libraries and documentation points for environmentally committed organisms and institutions in La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park” , En:  The first Congress on Management and Awareness in Protected Volcanic Landscapes (Volcandpark). Olot:  PNZVG; Institut Jaume Almera del CSIC; Institut Geològic de Catalunya; Ajuntament d'Olot, 2012.Pòster http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/zona_volcanica_de_la_garrotxa/participa-hi/volcandpark/2.ponencies_i_imatges/posters/25_mobile_libraries_montse_grabolosa_definitiu.pdf

 (2012) “Where to obtain information and documentation about protected volcanic areas in Spain” (en col•laboració) , En:  The first Congress on Management and Awareness in Protected Volcanic Landscapes (Volcandpark). Olot:  PNZVG; Institut Jaume Almera del CSIC; Institut Geològic de Catalunya; Ajuntament d'Olot, 2012.Pòster

(2012) “Volcandboulevard:  ejemplo de adaptación de los centros de documentación a las nuevas realidades” , En:  XI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Valsaín: CENEAM, 2012. 20p.

(2015) “RECIDA: tu red de información ambiental” (en col•laboració), En: XIV Jornadas Españolas de Documentación #FESABID15.Gijón: FESABID, 2015. Pòster guanyador!
https://recida.net/sites/default/files/poster_cine_tcm7-383946_0.pdf

(2015) “1ª Jornada sobre Documentación Ambiental en Cataluña” (en col•laboració), En:  XIV Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Valsaín: CENEAM, 2015. 13p.
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/grabolosa_melero_llobet_jornadasdocambientalcataluna_tcm30-168700.pdf

(2016) “Experiència de col•laboració entre centres de documentació ambiental de Catalunya(en col•laboració), En 14es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació #14JCID. Barcelona: COBDC, 2016.17p. 
http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/experiencia-colaboraciocentres-doc-ambiental.pdf
(2016) “Minibibliotecas en parques y volcanes de la Garrotxa” , En:  XV Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. Valsaín: CENEAM, 2016. 9p.  

(2016) “Minibiblioteques en parcs i volcans del #PNGarrotxa” , En:  2a Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya: Gestió, Difusió i Cooperació.Barcelona: TES; Diputació BCN, 2016. 9p.
https://es.slideshare.net/mediambientcat/minibiblioteques-en-parcs-i-volcans-del-pngarrotxa

(2017) “Cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en las Bibliotecas especializadas de Cataluña y RECIDA” (en col•laboració), En:  XVI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. A Coruña: CENEAM, 2017. 32p.    


(2018) DocAmbCat acerca la naturaleza de los parques con actividades en bibliotecas públicas” (en col•laboració), En:  XVI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. A Coruña: CENEAM, 2017. 32p.   https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/02-camps-grabolosa-docambcat_tcm30-488236.pdf

(2019) “Aportación de los centros de documentación ambiental al horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030" (en col•laboració), En: XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación FESABID19 (#JEID19).Barcelona: FESABID, 2019. https://recida.net/sites/default/files/Poster%20JEID19_1.pdf