5 de maig 2020

PARAREDA SALLÉS, Andreu (Manlleu, 1967 - )

Andreu PARAREDA SALLÉS va néixer a Manlleu, l'any 1967.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB), es va doctorar per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’any 2003, amb un treball on va aprofundir en l’estudi de la malaltia residual mínima en el neuroblastoma (NB), un dels tumors pediàtrics més freqüents. Va ser professor de Pediatria de la Facultat de Medicina de la UB fins l’any 2017.

És especialista en Pediatria després de realitzar la formació com a M.I.R. a l’Hospital Vall d’Hebron (HVH) de Barcelona, i s’ha dedicat a l’oncologia pediàtrica. Va ser Facultatiu Especialista a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona fins el 2005 i posteriorment a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, fins el 2017.

L’any 2018 Andreu Parareda va tornar a l’HVH amb la proposta d’implementar el programa “LIFE”. El programa havia estat fruit d’un projecte de recerca clínica (veure més endavant) que ell mateix va desenvolupar als Estats Units d’Amèrica (USA) durant els anys 2015 i 2016.

El 2019 va acceptar l’oferiment de l’Hospital for Sick Children de Toronto, Ontario, Canadà, per vincular-se als Departaments de Medicina Traslacional i d’Oftalmologia d’aquell Hospital i a la University of Toronto (UoT). El SickKids Hospital és actualment l’Hospital pediàtric mundial de referència i el més gran de l’Amèrica del Nord en el seu àmbit i la UoT, considerada la més important del Canadà, es situa entre les vint més reconegudes a nivell mundial.

A Toronto, Parareda està treballant fonamentalment en el risc de 2ns càncers en un grup de pacients afectes d’un càncer del desenvolupament amb alt risc relatiu de patir segons i ulteriors càncers, i també en un programa relacionat amb les localitzacions a nivell d’escorça cerebral de les llengües apreses posteriorment a la nativa, materna.

Al SickKids Hospital està col·laborant en recerca clínica del càncer del desenvolupament amb l’equip de retinoblastoma (RB) de la Dra Brenda Gallie, amb el de Tumors Neuroendocrins (NET) conjuntament amb el Dr Jonathan Wasserman i en la Síndrome de Li i Fraumeni (LFS), conjuntament amb els Drs. David Malkin i Anita Villani, del mateix Hospital, però també en col·laboració amb el Dr. Thierry Frébourg, Professor a la Universitat de Rouen, França, i reconegut especialista en LFS a Europa. En relació amb la localització de les llengües apreses col·labora amb els equips de la Dra Elizabeth Pang, del SickKids i sobretot amb el del Dr Darren Kadis, psicòleg investigador al Peter Gilgan Center for Research and Learning, també vinculat al SickKids i a la UoT.
  
En l’àmbit de l’oncologia pediàtrica es va especialitzar en el tractament del RB, càncer de retina que afecta als més petits, habitualment durant els quatre primers anys de la vida i també en el tractament dels NET. De totes maneres, la seva aportació fonamental ha estat en el seguiment oncològic, tant en el control després de la malaltia (Follow-up & Long Term Follow-up) com abans, en els casos en els que es pot conèixer el risc (Predisposition o Risk), i en la Genètica Clínica dels Càncers típics del desenvolupament.

Va ser Visiting Scientist a l’Hospital Dana Farber-Cancer Institute de Boston els anys 2015 i 2016 i va fer estades presencials com a científic convidat en els Hospitals Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, Children’s de Philadelphia i Saint Jude Cancer Research de Memphis.

A nivell Europeu, ha col·laborat activament amb l’Institute Gustave-Roussy de Villejuif i amb l’Institute Curie, també de París , amb la København University, a Dinamarca i amb la Vrije Universiteit (VU) d’Amsterdam, als Països Baixos.

Andreu Parareda, en la seva recerca clínica als USA, va desenvolupar el projecte “LIFE”, que posteriorment ha esdevingut programa sota el nom “INSTITUT LIFE”. Té com a objectius fonamentals millorar la qualitat de vida (QoL) després de superar malalties oncològiques en pediatria, adolescents i adults joves. El programa incorpora també el seguiment abans de desenvolupar una malaltia oncològica, en els casos en els que això es pot conèixer.

L’INSTITUT LIFE també té altres objectius principals innovadors com el d’implementar a Catalunya una Unitat d’Adolescents i Joves Adults (AYA Unit) tant per millorar la qualitat de vida i fer més eficient el seguiment dels pacients en relació amb patologies oncològiques, com pel tractament de càncers que, sent més habituals del desenvolupament, com els sarcomes, o de l’envelliment, com els carcinomes, es diagnostiquin en edats adolescents o en adult jove.

LIFE incideix també en la formació universitària de professionals, amb especial interès en el mentorship i en programes de formació innovadors com el de “Nurse Practitioner”, però també en aspectes de “Fundraising” del pacient i per al pacient, i proposa la creació d’Unitats referents de país en RB i NET com a prototipus d’Unitats de Predisposició i Seguiment alhora, tant en pediatria com en adults joves. LIFE inclou també una Unitat de recerca clínica en relació als efectes secundaris a llarg i molt llarg termini després del càncer, amb focus especial en els 2ns càncers.

Andreu Parareda és el President de la FUNDACIÓ CATALANA LIFE, que té com a objectiu fonamental donar suport a l’INSTIUT LIFE en la implementació del programa.

Ha col·laborat de l’American Association of Cancer Reserch (AACR) i va publicar (2017) articles on es proposa pautes de control per a pacients amb risc de RB, NET i NB. És col·laborador del grup IRiSC (International Retinoblastoma and Second Cancers), que coordina la VU University d’Amsterdam i el Netherlands Cancer Institute.

De 2005 fins a 2017 va ser Facultatiu Especialista al Departament d’Oncologia del Desenvolupament de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) d’Esplugues, on va desenvolupar i es va encarregar de les Unitats de RB i de seguiment a llarg termini del pacient amb antecedents oncològics, on posteriorment es va afegir el seguiment previ a la malaltia en casos de risc de càncer en nens. En el tractament del RB, va dirigir a Barcelona, per primera vegada fora de la ciutat de Nova York, els primers tractaments amb quimioteràpia intra-arterial (IAC), nova tècnica per a tractar alguns càncers de retina que tenia com a finalitat evitar les enucleacions en alguns casos determinats. L’any 2017 no va voler formar part d’un assaig pel tractament del RB amb virus oncolítics per considerar-lo poc ètic i gens segur. L’any 2017 va demanar l’extinció voluntària del contracte que el va vincular amb l’HSJD en no compartir una estratègia desenfrenada de privatització que havien decidit les diferents Direccions encapçalades per la Gerència. Parareda va considerar-ho pervers èticament i socialment injust, sobretot perquè convivia amb una atenció pública atès el concert amb CatSalut que, al seu parer, creava dissemblances, tant en recursos humans com materials, en l’atenció als nens malalts de càncer segons la via d’entrada. Va considerar inassumible l’estratègia sobretot des d’un punt de vista professional, però també personalment.


De 1997 a 2005, Andreu Parareda havia estat Metge Adjunt del Servei d’Oncologia i Metge Investigador del Centre d’Investigacions en Bioquímica i Biologia Molecular (CIBBIM) i de la Unitat de Recerca Biomèdica (URB), a la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron de Barcelona, on va realitzar la tesi doctoral en l’àmbit de la biologia molecular aplicada al neuroblastoma, un dels tumors pediàtrics més freqüents. En el transcurs del doctorat va descriure i publicar per primera vegada dos splicings alternatius del gen Tirosina Hidroxilasa, desconeguts fins llavors.

Va coordinar els Consultoris d’Especialitats Pediàtriques (CEP) a la seva ciutat natal, Manlleu, i a la comarca d’Osona. Els CEP van permetre que tots els infants de la comarca poguessin accedir d’una manera senzilla a controls per especialistes pediàtrics, evitant burocràcies lentes i desplaçaments costosos de les famílies als Hospitals de 3r nivell.

Durant anys va exercir de metge pediatre d’atenció primària. Primer als Consultoris de Roda de Ter i L’Esquirol, dependents de l’ABS de Manlleu, alternant la pediatria de capçalera amb les guàrdies al Servei d’Urgències de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, com a Metge Adjunt d’Urgències, i amb la investigació al laboratori. Posteriorment va continuar vinculat a l’atenció pediàtrica de primària i va treballar també als consultoris de Prats de Lluçanès, Olost i Sant Bartomeu del Grau, de l’ABS LLuçanès, on va proposar un model innovador d’atenció primària.

Aquest nou model el va vehicular efectivament en la creació de la Societat Cooperativa Pediatria dels Pirineus, SCCLP, per donar cobertura a l’atenció primària pediàtrica a la comarca de l’Alt Urgell. En va ser ideòleg i soci fundador i treballador des de 2009 fins a 2014, a  com a Director Gerent primer, i Coordinador Institucional després. Aquest nou model en l’atenció sanitària al nostre país va obtenir el màxim reconeixement en les IIes Jornades de l’Observatori d’Innovació i Gestió Sanitària, essent considerat model finalista i potencialment sistèmic.

Andreu Parareda té les Diplomatures en Reanimació Cardiopulmonar Pediàtrica Avançada (RCP-PA), acreditada pel “
Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal” i en Assistència Inicial al Trauma Pediàtric (AITP) acreditada per l’”Asociación Española de Cirugía Pediátrica i l’Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica”.

Va ser Observador-Qualificador i Col·laborador de les Avaluacions Clíniques Objectives i Estructurades (ACOE) de Pediatria, organitzades conjuntament per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i per la Societat Catalana de Pediatria, des d’octubre de 2002.

Exercint de pediatre a l’HVH de Barcelona, va realitzar bona part dels estudis de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració, a la UAB, pel seu interès en les relacions internacionals, que li van permetre estudiar a fons el conflicte entre Israel i Palestina, i molt especialment en política sanitària.

Prèviament als estudis de Medicina a la Universitat, va estudiar música (1977-90) al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Va finalitzar els cursos de solfeig, teoria, harmonia, contrapunt i fuga, i va realitzar 4 cursos de guitarra clàssica.
ARTICLES EN PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Les darreres publicacions rellevants en revistes internacionals rellevants, per ordre cronològic invers:

(2017) "Retinoblastoma and Neuroblastoma Predisposition and Surveillance". Kamihara, J., Bourdeaut, F., Foulkes, W.D., Molenaar, J.J., Mossé, Y.P., Nakagawara, A., Parareda, A., Scollon, S.R., Schneider, K.W., Skalet, A.H., States, L.J., Walsh, M.F., Diller, L.R., Brodeur, G.M. 
Clinic Cancer Research. Jul 1;23(13):e98-e106.

(2017) "Multiple Endocrine Neoplasia and Hyperparathyroid-Jaw Tumor Syndromes: Clinical Features, Genetics, and Surveillance Recommendations in Childhood". Wasserman, J.D., Tomlinson, G.E., Druker, H., Kamihara, J., Kohlmann, W.K., Kratz, C.P., Nathanson, K.L., Pajtler, K.W., Parareda, A., Rednam, S.P., States, L.J., Villani, A., Walsh, M.F., Zelley, K., Schiffman, J.D. Clinic Cancer Research. Jul 1;23(13):e123-e132.

(2017) "DNA Methylomes Reveal Biological Networks Involved in Human Eye Development, Functions and Associated Disorders". Berdasco, M., Gómez, A., Rubio, M.J., Català-Mora, J., Zanón-Moreno, V., Lopez, M., Hernández, C., Yoshida, S., Nakama, T., Ishikawa, K., Ishibashi, T., Boubekeur. A.M., Louhibi, L., Pujana, M.A., Sayols, S., Setien, F., Corella, D., De Torres, C., Parareda, A., Mora, J, Zhao, L, Zhang, K., Lleonart, M.E., Alonso, J, Simó, R., Caminal, JM, Esteller, M. Scientific Reports. Sep 18;7(1):11762.

(2016) "Preclinical platform of retinoblastoma xenografts recapitulating human disease and molecular markers of dissemination".Pascual-Pasto, G., Olaciregui, N.G., Vila-Ubach, M., Paco, S., Monterrubio, C., Rodriguez, E., Winter, U., Batalla-Vilacis, M., Catala, J., Salvador, H., Parareda, A., Schaiquevich, P., Suñol, M., Mora, J., Lavarino, C., De Torres, C., Chantada, G.L., Carcaboso, A.M. Cancer Letters. Sep 28;380(1):10-9.

(2015) "Results of induction chemotherapy in children older than 18 months with stage-4 neuroblastoma treated with an adaptive-to-response modified N7 protocol (mN7)". Mora, J., Cruz, O., Lavarino, C., Rios, J., Vancells, M., Parareda, A., Salvador, H., Suñol, M., Carrasco, R., Guillen, A., Mañé, S., De Torres, C. Clinical and Translational Oncology. Jul;17(7):521-9.

(2014) "Use of intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma. Results of a survey".
Grigorosky de Almeida Kuyven, N., Lucena, E., Matosinho, C., Parareda, A., Ferman, S, Catalá, J., Chantada, G.L. En:  International Journal of Ophthalmology. Aug 18;7(4):726-30.

(2014) "Intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma. Challenges of a prospective study". Parareda, A. et al. Acta Ophthalmolica. May;92(3):209-15.

(...)

(2003) “New splicing variants for human Tyrosine Hydroxylase gene with possible implications for the detection of minimal residual disease in patients with neuroblastoma”. Parareda A, Villaescusa JC, Sanchez de Toledo J, Gallego S. Neurosci Lett. 2003 Jan 9;336(1):29-32.


CAPÍTOLS DE LLIBRES


(2011) "Seguimiento del superviviente en cáncer infantil" (cap 19.4). En: Tratado de Pediatría. Dir. Manuel Cruz-Hernández. 10a ed. Madrid : Ergón. ISBN obra completa: 978-84-8473-904-3.ISBN volum: 978-84-8473-906-7.


AUTORIA DE DOCUMENTS


(2017) Pregó. 
Festa Major de Manlleu 2017. 12 d'agost. 8 pm. [Manlleu: l'autor]. 17 pp.
Versió videogràfica disponible a:
Edició escrita disponible a:

(2015) Limitación terapeutica en pediatria ( en col.laboració) . Barcelona: Ediciones San Juan de Dios, Campus Docent. 57 pp. Disponible en línia a:

(2014) Model d’Atenció No Presencial en el Sistema Sanitari de Catalunya 2013-16. (en col·laboració). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.  44 pp. Disponible en línia:
(Coautor com a representant en el grup clínic de treball).

(2003) Parareda Sallés, Andreu. Estudi de la malaltia residual mínima en el neuroblastoma. Direcció: Soledad Gallego Melcon ; tutoria: Alfred Gallart Català. Manlleu : l'autor. 195 pp.  Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.


PERTINENÇA A GRUPS DE RECERCA


2009SGR436: Grup de Recerca en Tumors del Desenvolupament. Grup de recerca reconegut.
Inici/Fi: 01/01/2010/ 31/12/2014
Funció: Investigador col·laborador (IC)
Finançament: Agaur - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca


COL·LABORACIÓ EN PROJECTES


Temporalment (2016-17) fou Investigador Principial (IP) del protocol internacional núm 
FSD-TOP-2014-01  i projecte de recerca clínica “Tratamiento conservador del retinoblastoma”, amb codi CEIC EPA-15-14 (EPA-SP).INVESTIGADOR EN PROJECTES FINALITZATS I AMB MEMÒRIA FINAL


Investigador principal (IP) del projecte EC08/00254 
“Quimioterapia intraarterial con melfalan para el tratamiento del retinoblastoma (RTB) en fase intraocular avanzada”, concedit pel període 2009-12.

Investigador col·laborador (IC) del projectes EC08/00211 “Ensayo de fase 2, brazo único, abierto, con irinotecan en combinación con cis-platino en pacientes pediátricos con gliomas de mal pronóstico” concedit pel període 2009-2012.


Investigador col·laborador (IC) del projecte EC07/90139 “Tratamiento de los tumores vasculares del desarrollo con Bevacizumab” concedit pel  període 2008-2011.