17 d’oct. 2014

CASTELL MASALLERA ,Joan (Manlleu, 1910 - Manlleu, 1991)

Va néixer el 1910, a Manlleu.

Va ser un dels fundadors del periòdic Manlleu (I època) i va col.laborar, entre d'altres publicacions. a les revistes locals  El Record, Nostra Dansa, Comarca i Manlleu-Publicació. Per signar els seus articles utilitzava el pseudònim Casteltel.

Va ser també membre del grup literari Lletres Amicals.

Va morir a Manlleu el 1991.


LLIBRES PUBLICATS

(1931) Agrupació Sardanista Manlleuenca : programa de les ballades, maig de 1931. Manlleu: Imp. Ibàñez, 8 pp.

(1931) Poemes i cançons. Manlleu: Tip. Manlleuenca, 102 pp.

(1957) El Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Manlleu ( en col.laboració). Manlleu: Gràf. Manlleu, 152 pp.

(1974) Himne a l'arbre fruiter dels manlleuencs. En : Festa de l'arbre fruiter. Manlleu: Ajuntament de Manlleu, p.5