17 d’oct. 2014

CASTELLS RODELLAS, Antoni ( Manlleu, 1935- )

Va néixer l'any 1935 a Manlleu. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia, l'any 1960, a l’Universitat de Barcelona. L'any 1971, es va doctorar a la mateixa Universitat. Té les especialitats de Dermatovenereologia i de Medicina del Treball.

Ha estat dermatòleg, per oposició a l'Ambulatori de Vic i al Josep Maluquer de Barcelona, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Cap del Departament i del Servei de Dermatologia del Hospital Clínic de València i Cap del Servei de Dermatologia del Hospital Universitari Vall d’Hebrón de Barcelona.

Com a professor, ha impartit docència en: Escola femenina d'ATS de Vic. De Dermatologia com Professor Agregat a l’Universitat de Barcelona (1975-1978). Com Catedràtic Numerari d’Universitat a la Universitat Literària de València (1978-1989) i en l’Universitat Autònoma de Barcelona (1989-2005)

Ha creat i conduit diversos laboratoris de recerca, dirigit tesis doctorals, organitzat i impartit cursos d'especialització, de doctorat, màsters, seminaris i reunions mèdiques i ha obtingut diferents guardons en el camp de la medicina.

És membre del consell editorial de diverses revistes mèdiques.

Des els anys 1987 participa en els projectes de recerca de “Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica” (C.A.Y C.I.T.) d’investigació del “Fondo de Investigaciones Sanitarias” (FIS), de l’Institut Catalá de la Salut (ICS) i del “Instituto de Salud Carlos III”

Ha estat avaluador oficial per projectes de recerca del FIS, del “Servicio Galego da Saude (SERGAS) depenent de la Consellería de Sanidade de Galicia.

Ha dirigit mes de 30 Tesines de Llicenciatura i 16 Tesis doctorals.

L’any 2006 va ser nomenat Professor emèrit de l’Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment viu a Barcelona.


LLIBRES PUBLICATS

(1983) Atlas De Dermatologia. Madrid : Alfa Centauro, 326 pp.

(1986) Dermatosis ocasionadas por virus herpes. Barcelona : Laboratorios PENSA, 63 pp.

(1986) Estudio de la célula de Langerhans en el queratoacantoma (en col•laboració). Barcelona : Laboratorios ISDIN, 25 pp.

(1991) Vocabulari de la prescripció. Els mots i les locucions d'una recepta (en col•laboració). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 74 pp.

(1991) Guia per a la prevenció i control de les malalties de transmissió sexual (en col•laboració). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 105 pp.

(1994) Els mots de la dermatologia, a flor de pell (en col•laboració). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social (*), 45 pp.

(1995) Diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica. Barcelona : Sandoz Pharma, 20 pp.


PARTS DE LLIBRE: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS...


(1975) "Patología palpebral yatrógena por medicamentos administrados por vía general" (en col•laboració). En: Oftalmología anual 2. Barcelona : Elicién, pp. 217-223

(1974) "Aspectos pediátricos de la patología dermatológica". En: Tratado de pediatría. Barcelona : Romargraf.
(1982) "Alopecias anagen y telogen" (en col•laboració). En: Tricología. Sevilla : W. Montagna y F. Camacho, pp. 167-181

(1985) "Manifestaciones cutáneas de la Diabetes mellitus" (en col•laboració). En: Medicine. Barcelona : Doyma, pp. 1678-1691

(1989) "Anatomia, Fisiología y exploración de la piel. Lesiones elementales". En: Tratado de Alergología e Inmunología clínica. Madrid : Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, pp. 15-35.

(1989) "Aspectos inmunológicos de otras enfermedades cutáneas". En: Tratado de Alergología e Inmunología clínica. Madrid : Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, pp. 259-304

(1991) "Inmunología y envejecimiento" (en col•laboració). En : Monografías de Dermatología. Envejecimiento cutáneo. Vol. IV. Madrid : Jarpyo, pp. 120-125

(1992) "Dermatosis víricas" (en col•laboració). En: Manual de Medicina. Barcelona : Ediciones Científico Técnicas. Masson y Salvat, pp. 2180-2183.

(1994) "Inmunoterapia" (en col•laboració). En: Libro del Año. Dermatología 1994. Madrid : Saned, 1994, pp. 197-209.

(1994)"Anticuerpos monoclonales en dermatologia. Ventajas y desventajas". En: Actualización en dermatologia. Vol. 2. [S.L.] : Omega, pp. 91-97

(1994) "Inmunoterapia en Dermatología" (en col•laboració). En: Monografías de Dermatología terapéutica. Vol. 7. Madrid : Jarpyo, pp. 249-258.

(1996) "Radicales libres de oxígeno y envejecimineto cutáneo. En: Actualización en Dermatología. Vol. 3. Barcelona : Omega, pp. 127-137.

(1996) "Inmunología" (en col•laboració). En: El Libro del Año de Dermatología 1996. Madrid : Saned, pp. 133-150

(1996) "Inmunoterapia en Dermatología (en col•laboració). En: Dermatología 1994-1996. Madrid : Drug Farma, pp. 175-185.

(1996) "Inmunología" (en col•laboració). En: El Libro del Año de Dermatología 1996. Madrid : Saned, pp. 81-94

(1998) "Aspectos anatomofisiológicos cutáneos. Inmunología y dermatología. Mecanismos inmunológicos en dermatología" (en col•laboració). En : Tratado de Dermatología . Madrid : Aula Médica, pp. 3

(1999) "Superantígenos en Dermatología". En : Fisiopatología de las enfermedades cutáneas II. Madrid : Shering & Plough, pp. 211-254

(1999) "Inmunología de la Lepra" (en col•laboració). En : La lepra. pasado, presente y futuro. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 87-112

(1999) "Diagnóstico inmunitario de la Lepra" (en col•laboració). En : La lepra. pasado, presente y futuro. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 195-200

(1999) "Prevención de la infección leprosa" (en col•laboració). En : La lepra. pasado, presente y futuro. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 204-208

(1999) "Inmunoterapia en Dermatología" (en col•laboració). En : Dermatología 1996/1998. Madrid : Ed. Drug Farma, pp. 151-160

(2000) "Calcinosis cutáneas" (en col•laboració). En: Actualización en Dermatología. Madrid : Aula Médica, pp. 9-22

(2002) "Inmunoterapia en Dermatología (en col•laboració). En: Dermatología para un nuevo milenio 1999/2001. Madrid : Ed.Drug Farma, pp.169-184.

(2007).”Dermatosis del Embarazo” (en col•laboració). En: Obstetricia y Medicina materno-fetal. Eds. L.Cabero, D.Saldívar Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires pp 837-846.

(2014) "Antoni Castells Rodellas.2007". En: Manlleu, pregons de Festa Major: 1983-2014.
Manlleu: Ajuntament de Manlleu, pp 139


CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS

(1987) "Un procedimiento para la determinación no lesiva de la rugosidad de la piel por correlación de speckless lasser" (en col•laboració). En: III Symposium International of Biomedic Engineery. Madrid : Escuela E.T.S. de Telecomunicación, pp. 315-318.

(1987) "SIDA: Alteraciones inmunológicas". En: Symposium de Inmunología y Dermatología. Madrid : Jarpyo, pp. 25-38.