10 d’oct. 2014

CASAS REIG, Josep (Manlleu, 1836- ? )

Va néixer a Manlleu el 4 de novembre de 1836, fill del fabricant Francesc Casas i de Josefa Reig. Era metge de Manlleu.

Va ser membre de la Junta Directiva del Centre Català de Manlleu i va fer de secretari del Certamen Literari que aquesta entitat va convocar l'any 1891.

Es desconeix la data i el lloc de la seva mort.


LLIBRES PUBLICATS


(1884) Las tumbas de la iglesia parroquial de Sta. Maria de Manlleu bajo el punto de vista histórico-jurídico. Barcelona : Imp. de Luis Tasso y Serra, 15 pp.

( ? ) Salve Regina. Paráfrasis. Vich : Imp. Anglada, [ s.a.], 7 pp.


PARTS DE LLIBRE: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS...

(1890) "La curandera a la nit de Sant Joan (Comèdia en un acte i tres quadros)". En: Certamen literari de Manlleu. Manlleu : Centre Català, pp. 175-206.